ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
ثبت دامین
انتقال
تمدید
.com
279,500 تومان
1 سال
279,500 تومان
1 سال
279,500 تومان
1 سال
.net
349,000 تومان
1 سال
349,000 تومان
1 سال
349,000 تومان
1 سال
.org
354,000 تومان
1 سال
354,000 تومان
1 سال
354,000 تومان
1 سال
.info
424,000 تومان
1 سال
424,000 تومان
1 سال
424,000 تومان
1 سال
.biz
449,000 تومان
1 سال
449,000 تومان
1 سال
449,000 تومان
1 سال
.uk
188,000 تومان
1 سال
188,000 تومان
1 سال
188,000 تومان
1 سال
.xyz
35,000 تومان
1 سال
35,000 تومان
1 سال
35,000 تومان
1 سال
.me
425,000 تومان
1 سال
425,000 تومان
1 سال
425,000 تومان
1 سال
.eu
85,000 تومان
1 سال
85,000 تومان
1 سال
85,000 تومان
1 سال
.blog
727,000 تومان
1 سال
727,000 تومان
1 سال
727,000 تومان
1 سال
.online
908,000 تومان
1 سال
908,000 تومان
1 سال
908,000 تومان
1 سال
.site
727,000 تومان
1 سال
727,000 تومان
1 سال
727,000 تومان
1 سال
.vip
403,000 تومان
1 سال
403,000 تومان
1 سال
403,000 تومان
1 سال
.club
329,000 تومان
1 سال
329,000 تومان
1 سال
329,000 تومان
1 سال

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده